301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
22 Aralık 2020 - Salı 02:06
 
İZZET VE AZAMET
Şura Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökçay
 
 

           

 

 

            "İzzet ve azamet perdeyi iktiza eder." Değerli dostlar. Bu derin manaları içine alan beliğ cümlenin bu günkü yazımızda kısa bir anlatımla inşallah bir parça içine girmeye çalışacağız.Rabbimizin azameti ve büyüklüğü olayları sebepler ile yaratmayı gerektirmektedir. Sebeplerin perde olması, mahlukata yani şuur sahiplerine bakan tarafıyladır.Yoksa hakikatte her şeyi yaratan ve yaşatan bizzat Allah'tır cc.

            Perdenin olmasının hikmeti ise: Gözümüze çirkin gibi görünen eşya ve hadiselerin Allah'a cc isnat edilmemesi içindir.Halbuki yaratılanlar ya bizzat güzeldir, yada neticesi itibariyle güzeldir. Olayların perdeli yaratılması: Allah'ın cc ilminin, kudretinin, rahmetinin ve diğer esmalarının büyüklüğüne noksanlık  gelmesin diyedir.

Mesela, her şeyi Allah cc, bizzat yapsaydı ve bizler de öyle bilseydik. Depremle değil de, bizzat kendisi evlerimizi tahrip etseydi, acaba bizim Allah'ın cc rahmetine olan bakışımız nasıl olacaktı. Elbette ki, olayın perde arkasını bilmediğimiz için, islam dışı bir düşünceye kapılarak menfi bir yaklaşım sergileyebilirdik. İşte böyle bir durumun ortaya çıkmaması için Allah cc sebepleri devreye sokmuştur. Rabbimiz'in yarattığı bu fıtrat kanununa insanlar da uyarlar. Büyük zatların huzuruna herkesin çıkmasına müsaade etmezler. Ayrıca büyükler, yardım edecekleri vakit, bizzat kendileri yapmazlar, vesileleri devreye sokarlar.

"İzzet", üstün olma, yüce olma, kıymetli olma, saygın olma anlamlarına geliyor.

"Azamet" ise büyüklük, görkemlilik, heybetli olma halidir. Allah’ın cc ilmi, iradesi, kudreti, görmesi, işitmesi, konuşması sonsuz olduğu için, mutlak izzet sahibidir. Yani Allah cc her açıdan büyüklük ve kibriya sahibidir.

İzzet, azametin bir neticesi bir sonucu hükmündedir. Çünkü büyüklük ve kibriya vasfına sahip olmayan birisinin izzetli olması pek mümkün değildir. Yani izzet bir çatı ise, azamet de bu çatıyı ayakta tutan bir temel gibidir, temel olmadan çatı ayakta duramaz.

Farzımuhal olarak -haşa sümme haşa-  Allah cc aciz, cahil, iradesiz, kör, sağır ve lal olmuş olsa idi, izzet sahibi olabilir miydi? Onu kimse takmaz Ona kimse saygı ve hürmette bulunmazdı. Demek izzet azametin bir neticesi oluyor.

Mesela, hiçbir gücü ve kuvveti olmayan aciz birisi, güç ve kuvvet noktasında çok eksiktir. Kudret açısından aciz ve zavallı bir adamın da izzetli olması mümkün değildir.

İnsanlık İbn-i Sina’ya neden hayranlık ve saygı duyar? Çünkü azametli bir ilme sahiptir. İlimde azametli olduğu için, insanlar ona kıymet verip üstün tutar. İlmi azametli olmasa idi izzetle anılmazdı. İnşallah mümin olan bizler, Rabbimizin cc İzzet ve Azametini iyi anlayalım ki kainata ve olaylara bakış açımız ona göre yön kazansın! 

 

 
Etiketler: İZZET, VE, AZAMET,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
Haber Yazılımı