301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
15 Kasım 2020 - Pazar 12:12
 
İMANIN TOPLUMA YANSIYAN POZİTİF YÖNLERİ
Şura Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökçay
 
 

İMANIN TOPLUMA  YANSIYAN POZİTİF YÖNLERİ

 

            Kıymetli dostlar.Her zaman dediğimiz gibi yine söylüyoruz. Huzur gerçekten islamdadır. İslamiyet insan ruhunda hem dünya hem ahiret saadetinin lezzetlerini yaşatır. Bu konuya inşallah bu gün bir parça değinelim. Ahiret inancı, günlük hayatın ve şahsi hayatların olmazsa olamazı ve toplum hayatının güzelliği ve mükemmelliğinin sağlanmasında en büyük bir etken olduğunun yüzlerce delillerinden yalnız dört tanesine işaret edeceğiz:

            Birincisi: İnsanlığın hemen hemen yarısını teşkil eden çocuklar, yalnız Cennet fikriyle, onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında  manevi bir kuvveti bu inançla bulabilirler ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukavemetsiz hassas ruhlarında, o Cennet ile bir ümit bulup ancak böyle sevinç içinde yaşayabilirler. Mesela Cennet fikriyle der: "Benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü, Cennet'in bir kuşu oldu. Cennet'te gezer, bizden daha güzel yaşar der." Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri, o zayıf biçarelerin endişeli bakışlarına çarpması; mukavemetlerini ve manevi kuvvetlerini zirü zeber ederek gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl gibi bütün duygularını dahi öyle ağlattıracak, ya mahvolacak veya divane bir insan olacaktır.

             İkinci delil: İnsanlığın bir cihette yarısı olan ihtiyarlar, yalnız ahiret hayatının inancı ile  yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil ahiret gerçeği ile bir teselli bulabilirler ve çocuk hükmüne geçen ince hassas ruhlarında ve mizaçlarında, ölüm ve ayrılıktan çıkan elemli ve dehşetli ümitsizliğe karşı, ancak baki hayat ümidiyle mukabele edebilirler. Yoksa o şefkate layık muhteremler ve sakin bir hayata ve istirahati kalbe çok muhtaç  o endişeli babalar ve analar, ruhlarında öyle bir çırpınış  hissedeceklerdi ki, bu dünya onlara karanlıklı  bir zindan ve hayat dahi kasavetli bir azap haline gelecekti.

             Üçüncü delil: İnsanların sosyal hayatında en kuvvetli medarı olan gençler, delikanlılar, şiddetli galeyanda olan hissiyatlarını ve aşırıya gitmeye meyilli bulunan nefis ve hevalarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve isanların günlük hayatının güzel devam etmesini temin eden; yalnız Cehennem fikridir. Yoksa Cehennem endişesi olmazsa, "Hüküm güçlü olanındır diyerek" gençlerin sarhoşluğa müptela olanları, hevesatları peşinde biçare zayıflara, acizlere, dünyayı Cehennem'e çevirecekler ve yüksek insaniyeti gayet süfli pis bir hale döndüreceklerdi.

            Dördüncü delil: İnsanların dünya hayatında en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir Cennet, bir melce, bir sığınak ise aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının güzelliği ve Saadeti ise; samimi ve ciddi ve vefa gösterilen bir hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarlık gösterilen bir merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sonsuz bir beraberlik ve sınırsız bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunması fikriyle,  inancıyla olabilir. Mesela kişi der: "Bu eşim, ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta, daimi ve en güzel surette bana verilen bir eşim olacaktır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var, gelecek. Ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım." diyerek o ihtiyar karısına, güzel bir Huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edecektir.

 
Etiketler: İMANIN, TOPLUMA, , YANSIYAN, POZİTİF, YÖNLERİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı