Biyografiler

Muhammed Erkam Kocakaya

Muhammed Erkam Kocakaya

Araştırma Görevlisi Dr.
Okuma Süresi: 3 dk.
Google News
Muhammed Erkam Kocakaya Kimdir? 2023 yılında "İslam Ülkelerinde Emek Piyasası Yönetişimi: Türkiye, Malezya ve Endonezya Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz" başlıklı tez ile doktor unvanını kazandı. Sosyal Politika ve Sosyal İnovasyon alanında eğitim, araştırma ve proje danışmanlıkları bulunmaktadır.
 
2008 yılında başladığı lisans eğitimini çift anadal programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü" ile "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü" olarak 2013 yılında başarıyla tamamladı.
 
2015 yılında "Avrupa Birliği Katlım Müzakereleri Sürecinde Türkiye'nin istihdam Stratejisi" başlıklı tez ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri yüksek lisans programından mezun oldu. 
 
Aynı yıl İstanbul  Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Doktora Programına başlayan Kocakaya, 2023 yılında "İslam Ülkelerinde Emek Piyasası Yönetişimi: Türkiye, Malezya ve Endonezya Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz" başlıklı tez ile doktor unvanını kazandı.
 
2014 yılında kısa bir özel sektör deneyimi ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de uzman olarak profesyonel kariyerine adım atan Kocakaya, akademik bir kariyer tercihi ile aynı yıl başladığı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümünde Dr. araştırma görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır. Bununla birlikte İstanbul Üniversitesi AUZEF Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.  
 

Muhammed Erkam Kocakaya Yetkinlik ve Etkinlikler

 
2015- 2023 yılları arasında ağırlıklı sosyal politika alanında olmak üzere ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde makale ve kitap bölümleri kaleme almış, bir çok projede yürütücü, koordinatör ve araştırmacı olarak görev almıştır. 
 
2017 yılından itibaren sivil toplum örgütlerine özel proje geliştirme danışmanlığı, gençlere yönelik girişim ve gelişim mentorlüğü ve kurumlarda girişim ve sosyal inovasyon projelerini değerlendirmek üzeri jüri üyeliklerinde bulunarak sosyal inovasyon projelerinin hayata geçmesine katkı sağlamaktadır. 
 
Tübitak, Kalkınma Ajansları, AB Enhancer, Gençlik ve Spor Bakanlığı hibe çağrılarında deneyimi bulunan Kocakaya; bilimsel araştırma tasarımı, tasarım odaklı düşünme, insan odaklı proje tasarımı, hibe projesi yazımı, sosyal inovasyon okuryazarlığı, girişimcilik 101, sosyal politika tasarımı, sosyal etki ölçümü, anket tasarımı ve analizi, raporlama, liderlik ve takım çalışması, etkili iletişim ve sunum teknikleri, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi konularda kurumsal işletmelere ve sivil toplum örgütlerine özel eğitim ve atölyeler düzenlemektedir. Muhammed Erkam Kocakaya 'nın çalışmaları için kocakaya.kim 'i ya da Avesis sistemini inceleyebilirsiniz.