301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
12 Ocak 2015 - Pazartesi 09:31
 
GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN TEK KONU
Bülent Alpagut
 
 

 

                                       TAVŞANLI’DA 2014 YILINDA GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN TEK

                                       KONU MESS ENTEGRE GERİ KAZANIM VE ENERJİ SANAYİ VE

                                       TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN KURMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ TESİS

                                                                                          OLDU

 

 

 

  Tavşanlı,Kütahya’nın en büyük ve gelişmiş ilçesidir.Genel nüfusu 100 binin üzerindedir.Göç vermeyen üstelik göç alan Kütahya’nın Ege’ye açılan penceresidir.Organize Sanayi Bölgesi’nin doğmasını müteakip dikkat çekmiş ve yatırımcıların ilgi odağı olmuştur.

        Tavşanlılı bu organize sanayi bölgesinde kendisine yararı olacak,gelişmesine yardımcı olacak tesislerin kurulmasının hayalini yaşarken bir gün beklenmedik bir haberle sarsılıverdi.Şahmelek,Devekayası,Çobanköy fay hattı üzerinde bir tesis için kollar sıvanmış.Bu tesis eskiden maden sahası olarak bilinen önce birine 800 küsur bin liraya satılan sonra satın alan tarafından bir şirkete 2 milyon 694 bin liraya satılan  yerde yükselecek-miş.Şimdi :” Ne var bunda?” diyecekler olabilir.Ama böyle bir soruyu soranlar maalesef işin ciddiyetine vakıf olmayanlardır.

        Bu tesis başlığımda söz ettiğim şirket tarafından kurulacaktı.Kurulacaktı diyorum çünkü şimdilik bu sözüm ona hizmetin,övüle övüle anlatılan  tesisin ne denli bir felaket olduğunun bilincinde olanlar ilk kez ilçeye bağlı Çobanköylüler,Devekayalılar ve Gümüşgölcüklüler oldu.Tavşanlı merkezinde oturanların üzerinde Ovacık Köyü’nden çok iyi görülen beyaz bir bulut vardır.Bu bulut merkezdekileri etkiler,onları geç uyandırır ve akşamı tez getirir.

         Bu haber duyulur duyulmaz duyarlı insanlar bir araya gelip tepki verdiler.” Anlayana bu haberler saz gibi gelirken anlamayanlara az geldiğinden tepki amacına tam olarak ulaşamadı.Bu durum karşısında Çobanköy Tüzel Kişiliğini temsilen Çobanköy Muhtarlığı konuyu hukuka taşıdı.Mess Entegre Geri Kazanım ve Enerji Sanayi ve Tcaret Anonim Şirketi ve Tavşanlı Belediye Başkanlığı hakkında  Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.Davanın özeti aynen şöyle:”Mülkiyeti davacı köy tüzel kişiliğine ait Kütahya İli Tavşanlı Çobanköy Mevkii’ndeki194 ada,1 parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesiuyarınca uygulama yapılmasına ilişkin 21.09.2011 tarih ve 39-270  sayılı Tavşanlı Belediyesi Encümen kararının ve uygulama işleminin dayanağı olan nazım imar planı ile uygulama  imar planlarının;dava konusu işlemin kapsadığı araziler tarım arazisi,otlakiye amacıyla kullanılan arazi parçası olduğundan dava knusu düzenlemeyi yapmaya belediyenin yetkisi bulunmadığı,tarımsal amaçla kullanılan araziler üzerinde,sanayi tesisi kurulmak üzere belediyelerin dava konusu  plan ve düzenlemeleri yapma yetkisi olmadığı,bu durumun Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na aykırı olduğu,imar planlarında arazi kullanımkararları açısından ölçekler arası tutarlılık bulunmadığı,düzenleme ortaklık payı açısından huhuka uygun olmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir”

          Savunmanın özeti ise şöyle:” Usul bakımından süre aşımı nedeniyle esas bakımından Belediye Mücavir sınırları ile Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi arasındaki planlamadan bütünlük oluşturulması amaçlandığı,yapılan işlem ile 3194 sayılı Kanun ile belediyeye verilmiş yetki çerçevesinde kamusal ihtiyaçların karşılanması ve ilçedeki  imar bütünlüğünün sağlanmasının amaçlandığı,açılan davanın yersiz olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır”

          Müdahil taraf ta( davalı yanında) “Entegre Geri Kazanım ve Enerji Tesisi Projesi’nin özellikle yöre halkı için ciddi bir yatırım ve istihdam alanı olduğu,zehirli nükleer kimyasal atıkların bu tesislere gelmesinin söz konusu olmadığı,davacının talep ve iddialarının hiçbir teknik ve kabul edilen bilgi ve bölgeye dayanmadığı,açıkça hukuka aykırı  ve kötü niyetli davanın reddi gerektiği savunulmaktadır” diyor.

           Mücadelenin  ilk raundunu şimdilik Çobanköylüler kazanmışa benziyor.Ama maç bitmedi.Neden bitmedi?Eskişehir 1. İdare Mahkemesi  şimdilik noktayı koydu.” Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin iptaline karar verdi.Ama düşülen bir şerh var:30 gün içersinde DANIŞTAY’da bir de temyiz süreci  başlatıldı. Mahkeme kararını 17.07.2014 tarihinde verdi.Hem ilgili şirket hem de Tavşanlı Belediyesi duruma itiraz ediyor.Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi isteniliyor.

            Yazımın girizgah bölümüne noktayı koyuyorum.Gelelim açıklama bölümüne:Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi için Tavşanlı neden seçildi? Bu şirket ülkenin başka yerlerinde de  girişimlerde bulundu mu? Aldığım bilgilere göre Bursa’nın Yenişehir İlçesi de düşünülmüş.Ama ne olmuş? İlgililere:”Hayır beyler bu konuda ne verilecek yerimiz ne de böyle bir tesis için iznimiz yok” denilmiş.Halkın önünde kimler mi var? Sayın Belediye Başkanı,Belediye Meclis Üyeleri,Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri,İKTİDAR PARTİSİ  AKP’nin yetkilileri,Bursa Barosu temsilcileri,Tabipler Odası temsilcileri,Çevre Mühendisleri Odası temsilcileri,Bursa’nın yerel ve Ulusal Basın  mensupları,Ziraat Odası yetkilileri,Esnaf ve Kefalet Kooperatifi yetkilileri.

             Sonuçta Yenişehirliler rahat bir nefes almışlar.Kutluyorum hepsini.SÜREKO  adlı bir şirket Kula İlçesi’nde Eskiyazı’da bir Atık Depolama Tesisi kurar.Bir de Ballısaray Köyü’nde kuralım diye düşünür.Köy halkı” Hayır” deyince yapamazlar.Tavşanlı Yenişehir’de yenik düşen MESS için ikinci adrestir.Öyle ya ellerinde ucuza kapatılmış bir saha vardır. Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi de yeni yatırımcılar beklemekte.Kaçırılmayacak bir fırsat.Ama Çobanköylülerin tıpkı Yenişehirlilerin gösterdiği tepkinin aynısını görürler.700 dönümlük geniş bir saha daha tehlikeyi atlatmış sayılamaz.Çobanköy,Devekayası ve Gümüşgölcük Köyleri Halkı’nın buna bağlı olarakTavşanlı Dereboyu Köyleri’nin,Şenlik,İsaköy,Örenköy,De-dik,Örenköy,Köprüören,Kızılcakaya,Kayıköy,Şahmelek,Kuruçay Beldesi,Güzelyurt Mah.Yağmurlu.Karapelit,Akçaşehir,Karlı,Karaşehir ve Tunçbilek ötesindeki köyler halkının Manisa’nın Yırca Mahallesi Halkı gibi oynaması için Danıştay’dan gelecek iyi haberleri beklemesi gerekiyor.

             Kimse konuyu  abarttığımızı sanmasın.Biz  işin bilinmeyenleri yönünden rahatsısız.Diyoruz ki bu tesis Allah göstermesin yarın bir gün Çobanköy yakınlarında faaliyete geçerse  neler olacak? Mevcut kanser vakaları patlama yapacak.Tarım ürünlerimiz elimizde kalacak.Tavşanlı yağını,yoğurdunu,kaymağını,sütünü ,peynirini satamayacak.Yumurtasını kimse almayacak.Nohutuna bile bahane uydurulup leblebisi elinde kalacak.Yeraltı suları kirlenecek.Zehir etrafımızı saracak.Tavşanlı İlçesi hayalet ilçe olacak.Biz böyle yatırım istemiyorum.Böyle tesiste çalışacak elemanımız yok.Herkesin evladı  değerli.Bu tür tesislerin kanser dışında zeka geriliğine,astıma,bronşite,kalp krizine kapı araladığı ısrarla söyleniyor.Üstelik 1.derecede deprem kuşağındaki Kütahya’nın her köşesi fay kırıkları üzerinde yer alıyor. İşte,Gediz,Simav,Emet ve diğerleri.Çobanköy’de Devekayası da Gümüşgölcük te fay hattı üzerindedir.Kırılmalar her an olabilir.Zehirli atıklar bu kırıklarla yer altı sularımızı içilmez,kullanılmaz hale getirir.Hayvancılığımız,Sebze ve meyvacılığımız risk altına girer.

             1998 yılında A.B.D Californiya’daAtık Yakma Tesisleri  dehşet saçmadı mı?2000 yılında A.B.D’lerindeChikago’da bu tesisler yasaklanmadı mı?2002 yılında Arjantin’de Belediye Meclisi  Atık Yakma Tesisleri’nin inşaatına  yasak getirmemiş miydi?Filipinler’de 1999 yılında Atık yakma ülke genelinde yasaklanmıştı.Brezilya’da1995 yılında  Sanpore Eyaleti’ndeDiyadama Belediyesi belediyeye ait  atıkların yakılmasına bile izin vermemişti.Dünya üzerinde ne gariptir ki  bu tehlikeli yasaklara ilk  karşı çıkanlar hep belediyelerdir.Özendiren  belediye hiç duydunuz mu?Katı  atık yakma tesisleri zehirli atık olsun olmasın  KANSER Araştırma Ajansı tarafından  kanserojen  olarak  değerlendiriliyor.

              Değerli insan,baba dostu duayen avukat A.İhsan Bakır  bir süredir bu konuda büyük mücadele veriyor.Kısa bir süre önce Kütahya Barosu  Çevre Komisyonu Başkanı idi.Gün geldi yazıhanesini kapattı ilçe dışına çıktı.Bu tesisin Tavşanlı  için ne denli bir felaket olacağını gördü.Konu binlerce askerin eğitim gördüğü Kütahya’daki  Tugay Komutanlığı’nı,Dumlupınar Üniversitesi’ni,Kütahya’nın Termal Turizmi’ni,Kütahya7nın geleceğini tehdit ederken hala bu tesisi veya yan tesislerini kurmada ısrarcı olanları gelecek kuşaklar affetmeyecektir.Beyler mezarlarınızın taşlarını kırar,mezarlarınızı n yanlarında ihtiyaç giderirler.Lanet okurlar,beddua ederler.Yol yakınken dönün bu sevdadan.Tavşanlılıya istihdam yaratacaksanız hayırlı istihdamlar yaratın.Çocuklarımızın ölmesine izin vermeyin.İnsan çocuklarını yer mi?Zehirli atık bertaraf tesisinde çalışacaklarına simit satar geçinirler.Hiç olmaz ise acı çekmeden hayatlarını noktalarlar.

             Tavşanlı yıllarca vagonlarla linyit sevketti.Şimdi ister misiniz ki vagonlarla ilçeye nükleer atıklar,savaş atıkları,zehirli atıklar gelsin?Tavşanlı’nın böyle bir tesise ihtiyacı var mı Allah aşkına?Mahkeme yerinde bir karar almıştır.O hakimleri kutluyorum.Ankara’dan da hayırlı bir haber geleceğine inanıyorum.Türk Hakimi büyüktür,vatanını ve milletini sever.HZ.Ömer postunda oturduğunun bilincindedir.Ben de bir hakim,bir avukat çocuğuyum.Hep haklının yanında oldu.Bize doğruluğu dürüstlüğü öğretti.Haram lokma yedirmedi.Benim Tavşanlı’ya,Tavşanlılılara borcum var.Yediğim ekmeği,içtiğim suyu helal ettirmek için elimden ne gelirse yapacağım.

           MESS yetkililerinden bir istirhamım var. Bilmiyorum belki  bu tür tesisler için devlet Baba büyük teşvikler veriyordur.Türkiye’nin hiçbir köşesinin çöplük olmasını istemiyoruz.Dünyanın bakir bir çok yeri var.Gidin orada kurun tesislerinizi.MESS gelsin ilçede büyükbaş hayvancılık yapsın.Orman ürünlerimizi değerlendirsin.Suyumuzdan enerji üretsin.Rüzgar enerjisi için Tavşanlı’yı seçsin.Toprağımız elverişli Turgutlu,Salihli gibi kiremit,tuğla üretsin.Dev soğukhava depoları ,tahıl siloları kursun.Bunların her biri insanımızı öldürmez.Ama düşünülen tesis bizi öldürecektir.Tavşanlı’da insanımız henüz işin ciddiyetine vakıf olmadığı için bu konuyu enine boyuna düşünemiyor.Ey Tavşanlılı gelecek kuşakları,torunlarınızı düşünmüyor musunuz? Yakın bir gelecekte Tavşanlı’nın   en büyük Kanser Mezarlığına dönüşmesine izin veriyor musunuz?

            Görünmez kahramanlar Av.Bakır,Çobanköylü H.Hüseyin Uzuncan,Cengiz Hava,Şevki Eser Hoca,İrfan GülerZeliha Aksaz selam olsun sizlere.

             Bakın bir zehirli katı atık tesisinde yakılan üç ton katı atık bir ton curuf bırakıyor.Hem hava kirliliği hem  toprak ve su kirliliğinin boyutunu varın sizler hesaplayın.Çok hoşgörülü olmak ta zararlıdır.Bu kadarına da hayır diyorum.

             İktidar Partisi’nin değerli Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın İdris Güllüce sizden devlet adamı sözü bekliyorum.” Bu tesis Tavşanlı’da kurulamaz” deyin. Sevindirin Tavşanlılıları.Mahkeme kararını vermeden önce siz mutlu edin.Bu konu Tavşanlı gündeminden  çıkmalıdır.Bakan emri demiri keser.Keşke bu şirket Tavşanlı’ya hiç gelmeseydi.Keşke Tavşanlı bu oyunlara alet edilmemeliydi.Keşke bu konuda bir ÇED Süreci hiç başlatılmamış olsaydı.Keşke Tavşanlı’da bu konuda bir bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapılmasaydı.Bakın Gümüş Tesisleri yakınında bir havuz var.Tıpkı Cehennem Bitkisi Zakkum gibi. Bütün börtü böcek,kuş yakınından geçemiyor.Bundan da bir hisse çıkarılamaz mı?Çobanköylüler,Devekayalılar,Gümüşgölcüklüler davul ve zurnalarınızı hazırlayın Bayram yakındır.

 

 
Etiketler: GÜNDEMDEN, DÜŞMEYEN, TEK, KONU,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
22 Şubat 2021
Sonrasında Bakan olmadı
21 Şubat 2021
NİCELERİ UNUTULDU
14 Şubat 2021
KÜTAHYA PROTOKOLÜ
13 Şubat 2021
KERAMİKA
07 Şubat 2021
KORANA VİRÜS SÜRECİNDE
28 Ocak 2021
YENİ YIL JESTİ
24 Ocak 2021
Basın ve gazeteciler konuları
17 Ocak 2021
Ocak ayı ikinci haftası gazete yazılarım
10 Ocak 2021
Bu haftaki yazılarım
19 Aralık 2020
HER KONUDAN BİR PARAGRAF
19 Aralık 2020
GÜVEÇ’İN PRENSLERİNDEN SAİM AKKOÇ
17 Aralık 2020
GÖBEL KAPLICALARI’NDA YENİDEN SONDAJ
10 Aralık 2020
YEM BİTKİLER İ ÜRETİMİNDE İYİ BİR İVME
07 Aralık 2020
HALKIMIZIN GÖZÜNDEN KAÇANLAR
07 Aralık 2020
POLİS DOSTU BİR KAYMAKAM BEKİR SITKI HANLIOĞLU
27 Kasım 2020
İTFAİYE ÖRGÜTÜ
23 Kasım 2020
KASIM AYININ ARAMIZDAN ALIP GÖTÜRDÜĞÜ
22 Kasım 2020
P T T 180 YAŞINDA
22 Kasım 2020
D İ L E R A İ L E S İ
14 Kasım 2020
HEY GİDİ KOCA MÜDÜR SENDE Mİ ?
08 Kasım 2020
Mehmet Madan
08 Kasım 2020
BİLAL KIYAK
30 Ekim 2020
HALİS KAHRAMAN
25 Ekim 2020
FAHRİ GÖNÜLLÜ HAYVANSEVER
23 Ekim 2020
KERAMİKA DÜNYA MARKALARI İLE AYNI LİSTEDE
13 Ekim 2020
AHMET YÜCESOY İLÇEMİZE HOŞ GELDİNİZ
19 Eylül 2020
ZENGİNLİKTE TIPKI İKTİDARLARDA OLDUĞU GİBİ
19 Eylül 2020
SABAHATTİN ALTINTAŞ
06 Eylül 2020
LİNYİTSPOR’A GEREKEN İLGİYİ GÖSTERMELİDİR
27 Ağustos 2020
TEBDİLİ KIYAFET
21 Ağustos 2020
HELAL OLSUN
12 Ağustos 2020
Bülent Alpagut Gündemi
24 Temmuz 2020
ARTIK BAZI ALIŞKANLIKLARIMIZA BİR SON VERSEK Mİ
24 Temmuz 2020
BİRAZ GÜLMEYE NE DERSİNİZ
13 Temmuz 2020
OSMANLI’NIN DOĞDUĞU TOPRAKLAR BİZE EMANET
09 Temmuz 2020
İŞİ GÜCÜ OLANLARA İKİNCİ BİR ÜCRETLİ MAAŞ
22 Haziran 2020
RECEP PEKER BULVARI VARDI
31 Mayıs 2020
GÜNLÜCE KÖYÜ’NDEN ÖRNEK BİR DAVRANIŞ
16 Mayıs 2020
O R U Ç VE K O R O N A V İ R Ü S
09 Mayıs 2020
BU HAFTAKİ BAŞ YAZILARIM
02 Mayıs 2020
HAMİT BÜLBÜL’ÜN ANISINA
27 Nisan 2020
TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ
19 Nisan 2020
Eski Atatürk Lisesini Kimse Yıkamaz
14 Nisan 2020
KORONAVİRÜS EN ÇOK BENİ
03 Nisan 2020
TAVŞANLI’DAKİ SİYASİYUN
03 Nisan 2020
KORONAVİRÜS SELAMI
29 Mart 2020
D E F İ N E V E T A V ŞA N L I
28 Mart 2020
Yangın söndürme teşkilatı
28 Mart 2020
Yatırım yapan kazanacak
20 Mart 2020
MART KAPIDAN BAKTIRIR
06 Mart 2020
CÜCE ŞUBATTA NELER OLMUŞ
01 Mart 2020
Kuruyemişçileri kimler bitme noktasına getirdi ?
01 Mart 2020
Uzun metrajlı filmden hayatta olmayan Tavşanlılı
24 Şubat 2020
İlginç teklifler
17 Şubat 2020
BANDIRMALILAR EVLATLARINI
01 Şubat 2020
HEPSİ DE OCAK AYI İÇİNDE
31 Ocak 2020
TAVŞANLI İLÇE OLALI BERİ MAKAM ARAÇLARI
26 Ocak 2020
Y E N İ Y I L
10 Aralık 2019
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN
07 Aralık 2019
BOR
27 Kasım 2019
KİMSENİN ALDIĞI MAAŞ VE ÜCRETLE İLGİLENMEMELİDİR
17 Kasım 2019
OLUMLULAR VE OLUMSUZLAR
25 Ekim 2019
BAKALIM BUNDAN SONRA KAÇ LOJMAN SATILABİLECEK
14 Ekim 2019
GLİ’NİN 2O. MÜDÜRÜ RECEP ÇELİK
04 Ağustos 2019
TAVŞANLILI UYANIK OLMALIDIR
26 Temmuz 2019
Tavşanlı'da böyle bir müze var
13 Temmuz 2019
TÜM DERNEKLER BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMALIDIR
05 Temmuz 2019
KAZIM BAYRAM BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDI
16 Haziran 2019
Bu hafta kaleme aldıklarım
12 Mayıs 2019
DAHA YAŞANILABİLİR BİR TAVŞANLI
12 Mayıs 2019
BU PROJELER HAYATA BİR GEÇİRİLSİN
17 Nisan 2019
GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE REFERANDUMLARDA
14 Nisan 2019
BELEDİYE VE YEREL SEÇİMLER
07 Nisan 2019
Paye ve Lakap
20 Mart 2019
TAVŞANLI’NIN KAZANCIDIR
19 Şubat 2019
SAYIN KAVUNCU ‘NUN ÇABALARINI BİZ BİLMESEK TE ALLAH BİLİYOR
12 Şubat 2019
TAVŞANLI’DA İZ BIRAKAN ABDULLAHLAR
25 Ocak 2019
Muhtarlık
08 Ocak 2019
ÖNEMLİ OLAN ÜRETMEK
08 Ocak 2019
DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ
11 Aralık 2018
KÜTAHYA’DAN NE HABER
12 Ekim 2018
BİR ÇOK YERDE YERİN ALTINA GİREBİLİRİZ
07 Ekim 2018
DÜŞÜNDÜĞÜNÜ HAYATA GEÇİRMELİDİR
22 Eylül 2018
EFSANELER DE ERİR
14 Eylül 2018
CEVİZ KONUSUNDA KONUŞAN BİRKAÇ KİŞİ VARDI ARTIK ONLAR DA HAYATTA DEĞİL
31 Ağustos 2018
KARTAL HEYKELİ VE BU KONUDA YAŞANANLAR
11 Ağustos 2018
CÜNEYT ÇAKIR’IN ALNINDAN ÖPTÜĞÜ
24 Temmuz 2018
MANUEL TERAPİ VE TAVŞANLI’DA BİR BÜYÜK USTA
18 Temmuz 2018
TAVŞANLI MARKALARINI ÇOĞALTMALIDIR
11 Temmuz 2018
YAŞA BE MEHMET HARMANCIKLIOĞLU
05 Temmuz 2018
BU HAFTAKİ KÖŞE YAZILARIM
02 Temmuz 2018
ARTIK PROF. DR. CEMAL SARICAN YOK
13 Haziran 2018
HOŞ GELDİN EGEMEN
09 Haziran 2018
İŞ ADAMI AHMET BAŞ GELENEĞİ BOZMADI
09 Haziran 2018
TAVŞANLI SEVDALISI BÜYÜKELÇİ ÖKEM
03 Haziran 2018
“EVET HAYIR VE TERCİH SÖZCÜKLERİ
23 Mayıs 2018
MUSTAFA GÜLER ALT YAPIYA DEĞİL DE ÜST YAPIYA EĞİLSEYDİ
15 Mayıs 2018
TAVŞANLI ADLİYE SARAYI 16 YAŞINA BASTI
13 Mayıs 2018
TAVŞANLI SEVDALISI BÜYÜKELÇİ ÖKEM
07 Mayıs 2018
BÜYÜKELÇİ ÖKEM
12 Nisan 2018
POLİS GÜNÜ VE “ ADAM GİBİ ADAM “ POLİSLER
04 Nisan 2018
PROF. DR NECMETTİN ERBAKAN
30 Mart 2018
TOZLU RAFLARDAN ANILAR
30 Mart 2018
TAVŞANLILI OLARAK BU YILDA YANİ 2O18 YILINDA NELERE TANIK OLACAĞIZ
30 Mart 2018
2O16 YILININ SONU İLE 2O18 YILININ BAŞINDAN HATIRLATMALAR
30 Mart 2018
HAKK’A YÜRÜYENLER
30 Mart 2018
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ AYRILIRKEN ÜZGÜNDÜK YENİ MÜDÜRÜMÜZ HASAN BAŞYİĞİT İLE SEVİNDİK
30 Mart 2018
A R K A D A Ş V E A R K A D A Ş L I K L A R
29 Mart 2018
HALKA SORMAK ZORUNDAYIZ
29 Mart 2018
CEMRELER SIRAYA GİRDİ
28 Şubat 2018
TOZLU RAFLARDAN ANILAR
28 Ocak 2018
BÖYLE BÜTÇE NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU TAVŞANLI BELEDİYESİ’NİN 2O18 YILI BÜTÇESİ YÜZ MİLYON TL
19 Ocak 2018
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
07 Ocak 2018
TAVŞANLI’DA KİTAPLARIN SAYISI ARTIYOR
07 Ocak 2018
BAZEN HAKARETLER,SÖVMELER İNSANLARA İLTİFAT GİBİ GELİR
26 Aralık 2017
ALLAH RIZASI İÇİN ÇALIŞANLAR
26 Aralık 2017
ORMANLARIYLA ÜNLÜ KÜTAHYA’YA KAĞIT FABRİKASI YAKIŞIR
03 Aralık 2017
OKULLARDA ON BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ PROJESİ
12 Kasım 2017
TAVŞANLI KAFELERİNDE KİTAPLIKLARIYLA DA ANILMALIDIR
29 Ekim 2017
FETHİ DEMİRAT’A ALLAH SAĞLIKLI ÖMÜRLER VERSİN
12 Ekim 2017
SAYIN MİLLETVEKİLİ KAVUNCU İLE TAVŞANLI KAZAN BEN KEPÇE
26 Eylül 2017
TAVŞANLI SÖZCÜĞÜ
19 Eylül 2017
TARİHİ ORTAOKUL KİME EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
07 Eylül 2017
DARISI TAVŞANLI’NIN BAŞINA OLSUN
07 Eylül 2017
AK PARTİLİ BAŞKANLARIN TÜMÜ DE GÖREVLERİNİ BİHAKKIN YERİNE GETİRDİLER
09 Ağustos 2017
TAVŞANLI ÖĞRETMENEVİ NİHAYET
01 Ağustos 2017
TAVŞANLI’DA RÜTBELİLER VE ANILAR
22 Temmuz 2017
EGENİN EN BÜYÜK ET ENTEGRE TESİSLERİNDEN BİRİ TAVŞANLI’DA
15 Temmuz 2017
TAVŞANLI’DA RÜTBELİLER VE ANILAR
08 Temmuz 2017
VEFA
08 Temmuz 2017
BABALAR GÜNÜ VE BABALAR
18 Haziran 2017
BİR ÇOK SAYIN KAYMAKAMA HİZMET ETTİ MUHTEŞEM BİR KALABALIKLA UĞURLANDI
28 Mayıs 2017
Tavşanlı'da Yeni Bir Sorun
24 Mayıs 2017
TKİ’NİN AMİRAL GEMİSİ BUZDAĞINA ÇARPTI
20 Mayıs 2017
BÜYÜK TAVŞANLI İÇİN BÜYÜK DÜŞÜNME ZAMANIDIR
06 Mayıs 2017
ÖĞRENCİLERE BİR KÜLAH ŞEKERE NE DERSİNİZ
26 Nisan 2017
B A S I N
12 Nisan 2017
MUSTAFA AYAŞLI VE İŞ ADAMI HIFZI GİRGİN
08 Nisan 2017
TAVŞANLI BELEDİYESİ’NDEN AKILLI HAMLELER
27 Mart 2017
SON KOMANÇİLERDEN BİRİ DAHA GİTTİ
14 Mart 2017
İYİ Kİ DOĞDUN AHMET BAŞ DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN
27 Şubat 2017
HER NİMETİN BİR KÜLFETİ OLDUĞUNU UNUTMAYALIM
16 Şubat 2017
SAMİMİYET ÖZEL SAYGI GENELDİR
08 Şubat 2017
CAMİ CEMAATINDAN DOSTLAR ISRARLA YAZMAMI İSTEDİ
29 Ocak 2017
TAVŞANLI İLÇE OLDUKTAN SONRA 41. KAYMAKAMINI DA GÖRDÜ HOŞ GELDİNİZ SAYIN KAYMAKAM
29 Ocak 2017
“BEN SAĞLIKLIYIM “ DİYEN BİR MADEN İŞÇİSİ YOKTUR
20 Aralık 2016
TBMM'nin iki ağabeyi
13 Aralık 2016
NUMAN HATİPOĞLU İLÇEMİZİN 4O.NCI KAYMAKAMIYDI
06 Aralık 2016
İHSAN TANDOĞAN’IN ADI BİR SPOR TESİSİNE VERİLMELİDİR
29 Kasım 2016
DEV YAYIN BALIKLARI
06 Kasım 2016
NAMUSLU İNSANLARIN ÖLÜMÜ BİR BAŞKADIR
03 Kasım 2016
İYİ Kİ ANALAR BİR METİN ERTEKİN DOĞURMUŞ
26 Ekim 2016
TARİHTEN BİR YAPRAK AÇMAYA NE DERSİNİZ
12 Ekim 2016
ARTIK KOCAÇAY BİZDEN İNTİKAM ALAMAYACAK
02 Ekim 2016
PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ
02 Ekim 2016
AĞACA SAYGI YARADANA SAYGI DEMEKTİR
26 Eylül 2016
TAVŞANLI’DA AMATÖR ANLAMDA BALIKÇILIK YENİDEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR
16 Eylül 2016
7O BİNİ VEREN ALLAH I7O BİNİ DE VERİR
16 Eylül 2016
BÜYÜK BAŞKANI UĞURLADIK
16 Eylül 2016
ÜZÜM VE TAVŞANLI
29 Ağustos 2016
BİR GAZETEDE SIK DÜZELTME VE ÖZÜR O GAZETEYİ OLUMSUZ ETKİLER VE İYİ DEĞİLDİR
29 Ağustos 2016
S E B İ L
28 Temmuz 2016
İKİ ASKERİ DARBE VE ANILAR
11 Temmuz 2016
HAK DEĞİRMENDE OLUR
29 Haziran 2016
İNŞALLAH TAVŞANLI AYAĞINA KADAR GELEN BU NİMETTEN YARARLANIR
29 Haziran 2016
KEŞFE GİDERKEN KUMANYALARINI YANLARINDA GÖTÜRÜRLERDİ
10 Haziran 2016
HER ÇİÇEKTEN BİR DEMET
06 Haziran 2016
DİREN KOCA BAŞKAN SEN BİZE LAZIMSIN
20 Mayıs 2016
43 PLAKANIN KEYFİNİ YAŞAMAK
05 Mayıs 2016
EFSANE ŞOFÖRLERİMİZ
01 Mayıs 2016
KAZ IM BABA
17 Nisan 2016
YENİ OTOGAR
07 Nisan 2016
T A R H A N A
01 Nisan 2016
GÜVEÇ İÇİN EN İDEAL ET ERKEÇ ETİDİR
25 Mart 2016
P T T
16 Mart 2016
B A Ş I M I Z S A Ğ O L S U N S P O R E L Ç İ M İ Z İ K A Y B E T T İ K
23 Şubat 2016
HER TAVŞANLILININ ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFA VE HER FOTOĞRAFI ÇEKİLEN TAVŞANLILIYA İHTİYACIMIZ VAR
21 Şubat 2016
ORTAK GÖRÜŞ
08 Şubat 2016
NÜFUS VE TAVŞANLI’DA NÜFUS HAREKETLERİ
02 Şubat 2016
BİR HAKİM VE AVUKAT ÇOCUĞU OLARAK BU BENİM KİŞİSEL ARZUMDUR
18 Ocak 2016
LAKAP VE TAVŞANLI’DA LAKAPLAR
09 Ocak 2016
2016’YA GİRELİ BİRKAÇ GÜN OLDU
15 Aralık 2015
BİZ ÜÇ BACAKLI BİR SACAYAĞIYDIK
09 Aralık 2015
KİM BABASINI MERAK ETMEZ Kİ
27 Kasım 2015
İNSANI İKİ ŞEY ÖLDÜRÜRMÜŞ
19 Kasım 2015
ARTIK ÖZ ELEŞTİRİ YAPMAYA NE DERSİNİZ
10 Kasım 2015
AKLIMA GELENLERDEN BİR MENÜ
06 Kasım 2015
HAYIRLI OLSUN
19 Ekim 2015
ÇED HER YATIRIMDA BÜYÜK SORUMLULUK ALTINDA
12 Ekim 2015
EĞRİ OTURUP DOĞRU KONUŞMAYA VE ÖZELEŞTİRİ YAPMAYA NE DERSİNİZ?
30 Eylül 2015
YENİ ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN
30 Eylül 2015
UNUTAMADIKLARIM
30 Eylül 2015
YENİ ADLİ YIL
09 Eylül 2015
TAVŞANLI’NIN DÜŞMAN İŞGALİNİN 93. YILDÖNÜMÜ
04 Eylül 2015
HELALLIK DİLEMEK
15 Ağustos 2015
TAVŞANLI’DA DEKORATİF IŞIKLANDIRMANIN BABASI RAHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ENVER GİRGİNDİR
07 Ağustos 2015
ÇUKURKÖY KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
22 Haziran 2015
Şucu Bucu
21 Mayıs 2015
MOYMUL’A DİKKAT
14 Mayıs 2015
KIRMIZI ETTEKİ AÇIĞA KOYUN VE KEÇİ ETİ ÇARE OLABİLİR Mİ
08 Mayıs 2015
SEÇİME ÇEYREK KALA
07 Mayıs 2015
İKİNCİ DÖNEM İÇİN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI VE
15 Nisan 2015
Edson Arantes De Nascimento
30 Mart 2015
FOTÖR ŞAPKA
21 Mart 2015
TAVŞANLI’NIN SPORDA ALTIN ÇAĞI VE TAKTAK HOCA
09 Mart 2015
HACER ABLA PİLOT ZEKİ VE FANTOM
16 Şubat 2015
ANILARDAN BİR DEMET
18 Ocak 2015
FUTBOL TARİHİNE ADINI KAZIYAN DÖRT GÜZİDE FUTBOL KULÜBÜ
28 Aralık 2014
SARIKIZ SATILDI
28 Aralık 2014
ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI
21 Aralık 2014
CIZLAVET
21 Kasım 2014
MERAK EDİYORUM
14 Kasım 2014
TAVŞAN MI TAVŞANLI MI ?
14 Kasım 2014
BİR JEST YAPABİLİR
21 Ekim 2014
KİMSE LİNYİTSPOR'UN ŞAN VE ŞEREFİNE GÖLGE DÜŞÜREMEZ
20 Ekim 2014
RİCAM VAR
09 Ekim 2014
NE KADAR EKMEK O KADAR KÖFTE
24 Eylül 2014
Bakkallar Gibi Kasaplar Da Tarih Oluyor
16 Eylül 2014
Aklımı Kurcalayanlar
10 Eylül 2014
Adalet Ve Kalkınma Partisinin 2023 Hedefleri Ve Tavşanlı
18 Ağustos 2014
TAVŞANLI BİR SEVDALISINI DAHA KAYBETTİ
18 Ağustos 2014
8 MART 2003 VE SONRASI
02 Temmuz 2014
ÜÇ GÜZEL İNSAN
25 Haziran 2014
BELEDİYE MECLİSİNİN DE ONAYI YETERLİ
17 Haziran 2014
TAVŞANLI ONLARLA GÜZELDİ
07 Haziran 2014
BENİM BÜYÜKŞEHİRİM TAVŞANLI'YA MERHABA
31 Mayıs 2014
TAŞERON SİSTEM KALDIRILMALI
15 Mayıs 2014
TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL DUYARLILIK
10 Mayıs 2014
KARA PAZAR
24 Nisan 2014
BAZI KONULARDAN NE KADAR HABERDARIZ
21 Nisan 2014
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
14 Nisan 2014
AŞİNA YÜZLERİ YAŞATMALIYIZ
16 Mart 2014
SEÇMEN SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANIR
02 Mart 2014
TAVŞANLI’YA BİR DÖNEM DAMGASINI VURAN SİYASİ PARTİ
25 Şubat 2014
DOĞRUSUNU SÖYLEMEK GEREKİRSE
13 Şubat 2014
BALIKÖY KALESİ’NİN ULUBATLI HASAN’I VEDAYA
07 Şubat 2014
DEMİR Mİ DEMİRCİ Mİ ?
28 Ocak 2014
HACI İBRAMLARIN ALİ İHSAN ÖZDEN
15 Ocak 2014
2014 YILININ İLK BAŞYAZISINI ALLAH DOSTLARINA AYIRDIM
01 Ocak 2014
CÖMERTLİKTE AĞIRLAMADA GÖNÜL ALMADA YERLERİ DOLDURULAMAYANLAR
24 Aralık 2013
2013 YILININ EN ANLAMLI HEDİYESİ
23 Aralık 2013
SİTEM
10 Aralık 2013
ZAMANIN ADALET BAKANI HALEN TBMM BAŞKANIMIZ CEMİL ÇİÇEK TARAFINDAN HİZMETE AÇILAN ADLİYE SARAYIMIZIN ÜZERİNE KESİNLİKLE EN AZ BİR KAT ÇIKILMALIDIR
28 Kasım 2013
30 MART 2014 TAVŞANLI’DA
20 Kasım 2013
İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN
16 Kasım 2013
NOHUT TERBİYECİLERİ
14 Ekim 2013
İTFAİYE 299 YAŞINDA
11 Ekim 2013
EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI DEMOKRAT PARTİNİN TAVŞANLILILARA BİR ARMAĞANIDIR
09 Ekim 2013
Sakarlı Hüsnü
03 Ekim 2013
HALKIN İSTEKLERİ ÖNEMLİDİR
28 Eylül 2013
GÜNDEMDENDÜŞÜNCEYE KADAR SÜREKLİ HATIRLATACAĞIZ
18 Eylül 2013
EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARAN ADAM
13 Eylül 2013
KARŞIMA ALİ İHSAN ÇAKIR BAŞKAN ÇIKTI
04 Eylül 2013
ADLİ YIL HAYIRLARA VESİLE OLMASI DİLEĞİYLE
04 Eylül 2013
TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİP OLANLAR
24 Ağustos 2013
24 TEMMUZ
24 Ağustos 2013
GÜZEL BİR RAMAZAN TATLISI
21 Temmuz 2013
BİRAZ DA POLYANNA OLALIM
14 Temmuz 2013
DEVLET ADAMI SÖYLEDİYSE DOĞRUDUR
03 Temmuz 2013
HASAN ORDU TAVŞANLI GENÇLİKSPOR MÜZESİ İÇİN TAVŞANLILARIN YARDIMINI BEKLİYOR
03 Temmuz 2013
HASAN ORDU TAVŞANLI GENÇLİKSPOR MÜZESİ İÇİN TAVŞANLILARIN YARDIMINI BEKLİYOR
21 Haziran 2013
ARKADAŞIM FEVZİ
22 Mayıs 2013
DEPREM OLMADI MUCİZE GERÇEKLEŞTİ
02 Mayıs 2013
TURGUT ÖZAL KALEMLİ TAVŞANLI
24 Nisan 2013
ZAMANDA YOLCULUK
12 Nisan 2013
YORUMA MUHTAÇ ESPRİ
02 Nisan 2013
OLUMLU ADIMLAR
02 Nisan 2013
GAFLAR POTLAR İNCİ DEĞERİNDE SÖZCÜKLER
20 Mart 2013
TAVŞANLI’DAN KIRINTILAR
02 Mart 2013
TAVŞANLILI YATIRIMA KARŞI DEĞİL AMA YATIRIM
27 Şubat 2013
BU ÇAVUŞLAR BAŞKA ÇAVUŞLAR
07 Ocak 2013
VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ
22 Aralık 2012
TUNÇBİLEK BELEDİYESİ YAYINLARI
12 Aralık 2012
TAVŞANLI İLE .....
05 Aralık 2012
Emr-i Bari Olmayınca Sanma Bir Çöp Yerinden Deprenir
03 Aralık 2012
ÇEŞİTLİ KONULARDAN BİR AŞURE
14 Kasım 2012
GÜLE GÜLE AHMET TURAN
07 Kasım 2012
AKLIMA GELİVERENLER
02 Kasım 2012
Mobese
Haber Yazılımı