301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
29 Mart 2018 - Perşembe 14:05 Bu yazı 1105 kez okundu
 
CEMRELER SIRAYA GİRDİ
Bülent Alpagut
 
 

  CEMRELER   SIRAYA  GİRDİ 

                İlki 2O Şubat 2O18 Salı günü havaya düştü. İkincisi  27 Şubat 2o18 günü Suya,sonuncusu da O6 Mart 2O18  tarihinde  toprağa  düşecek. Çoğumuz   “Cemre” nin ne olduğu hakkında yeterli fikre  sahip değiliz.

                “ Cemre” sözcüğü Arapça bir sözcük olup “ Ateş halindeki kömür,kor”dan gelmiştir.Her yıl şubat ayının son ve mart ayının ilk çeyreğinde  birer hafta ara ile havaya,suya ve toprağa düşerek sıcaklığın yükselmesine  sebep olduğu kabul edilen ısıtıcı kuvvettir.Şairler ve yazarlar bu konuda çok güzel sözler  söylemişlerdir Örneğin Safiye Erol” Cemreler düşer,mevsim taze bahara erişir” demiştir.Örneğin bir tekerlemede ki  Ekrem H. Ayverdi’ye aittir “ Cemre” için :”Üç kevayip-zadeler biri maildir havaya,biri ab-ı şifaya ,biri yüz sürer  hak-i paye” der.

                   Dini açıdan açıklaması da  vardır.Hac sırasında hacıların Mina’da  şeytanı taşlamaları da “ Cemre” olarak ifade edilir.Aynı zamanda  bu maksatla atılan çakıl taşıdır.Cemrelere , halk arasında “ Üç kevakip-zadeler”de denilir.Anadolu’da bu sözcük,çok iltihaplı bir çıban,kara kabarcık için de kullanılır.

                   Cemre-i salis:Suya düşen  üçüncü  cemrenin adıdır.Cemre-i sani: Suya düşen ikinci cemre ve Cemre-i ula ise Havaya düşen  birinci cemredir.

                   Benim çocukluğumda  cemrelerde ayrı bir heyecan yaşanırdı.Cemrenin havaya düştüğünde havaların ısındığını,suya düştüğünde  su birikintilerinde,gölet ve barajlarla göllerde gözle görünür bir buharlaşma olduğunu,toprağa düştüğünde de topraktan havaya bir buharın yükseldiğini fark ederdik.Eskiler Cemreler için” Tabiatın uyanması “ yorumunu yaparlardı. Tabiat bir hamile kadındır. Sonbaharda  ölen yavrusuna yeniden  kavuşmak  üzeredir.Bu da kolay olmayacaktır. Çeşitli hava olayları kapıdadır..

                

                                                  

                                                            “ GARP LİNYİTLERİ  İŞLETMESİ  YENİDEN

                                                                      MÜESSESE   OLMALIDIR” DİYEN

                                                                      TAVŞANLILI  HALA ÜMİTVAR

                                                           

 

                  Tavşanlı’da   Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi  bugün olduğu gibi  bir ara   yine  işletmeye dönüştürülmüştü Sonra görüldü ki yanlış yapılmıştır. Hatadan  geri dönülmüştü. Yani  GLİ yeniden müessese yapılmıştı.Yanlış anlaşılmasın:” Hatadan dönmek fazilettir” sözü boşuna söylenmemiştir.Ama asıl önemlisi bu hatayı kimlerin fark edecek oluşudur.. Aslında koskoca Garp Linyitleri  İşletmesi Müessesesi’nin  işletmeye dönüştürülmesi bana göre de  başından beri yanlış bir  karardır. Bir çok müessesenin işletmeye dönüşmesini  doğal kabul edebilirim ama Garp Linyitleri İşletmesi  Müessesesi’nin  işletmeye dönüştürülmesini  kabul edemiyorum ve bugüne kadar da  asla etmedim.

                  Peki Tavşanlı,yılların müessesesinin işletmeye dönüştürülmesinde gereken tepkiyi vermiş midir? Maalesef vermemiştir Rahmetli arkadaşım bir zamanların belediye başkanı,Halk Eğitim Merkezi  Müdürü ,öğretmeni,,TEMA Tavşanlı  Gönüllü  Temsilcisi,Dünya Dendroloji Derneği’nin Türkiyeli Üyelerinden Fevzi Coşgun hep derdi:” Bir gün altımızdaki halıyı çekip alacaklar ama haberimiz olmayacak”  Vallahi doğru söylemiş. Tavşanlılı GLİ Müessesesi’nin işletmeye dönüştüğünü öğrendiğinde iş işten çoktan geçmişti. Tavşanlılı olarak, bireysel olarak, STK’ları olarak,kurum ve kuruluşlar olarak hepimiz alınan karara tepki veremediğimiz için gelecek kuşaklarca maalesef eleştirileceğiz. Şimdi “ Suçlu ayağa kalk” desem ortada bir tek suçlu bulamıyorum..Tavşanlı bu konuda Bergama Köylüleri kadar bile  olsun bir tepki verseydi bugün koca müessese işletmeye dönüştürülemezdi. Sayın milletvekillerimizin de bu konuda maalesef bir çabasının olduğuna inanmıyorum Emir demiri kesmiştir. . Her zaman demişimdir GLİ Müessesesi  TKİ’nin Amiral Gemisi’ydi.TKİ’ye değerli mühendisler kazandıran,. Ankara’ya ,TKİ’nin üst kademelerine  zaman içinde  deneyimli,birikimli elemanlarını  Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı,Daire Başkanı, müfetiş, danışman olarak gönderen  bir kuruluştu..Ne oldu da koskoca müessese bir oldu bittiye getirilerek işletme yapıldı? Bakın buna tek başıma da   kalsam itiraz ediyorum ve  itirazımı sürdüreceğim.

                  Öncelikle Tunçbilek,ekonomik ve kültürel açılardan sadece  Tavşanlı’nın değil, çevre ilçelerin de  ekonomik  bakımdan bir cazibe ve çekim merkezidir. Tavşanlı  için çok önemlidir. Önemli bir iş merkezi ve potansiyele sahiptir.Farklı kültürlerin yaşamasına ev sahipliği yapmıştır.Rezervi yapılmış 25O milyon tonluk bir linyite sahiptir.Özellikle AK PARTİ  İKTİDARLARI son yıllarda Linyitin son zerresine kadar ülkenin ekonomisine kazandırılmasında ısrarlı olmuştur.   Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak bile zaman zaman yaptığı açıklamalarında  yeraltının derinliklerindeki kömürlerimizin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine  konuşmalarında vurgu yapmıştır. Üstelik sayın bakan,sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve halen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Tunçbilek’i ziyaretlerinde  yüz güldüren açıklamalar yapmışlardı.Kendilerine  Tunçbilek’te, Tunçbilek hakkında bir brifing bile verilmişti.

                  Bir ara ANAP Döneminde  ilçe dahi yapılması gündeme gelen  Tunçbilek’te  gün oldu 7OOO maden işçisi  çalıştı.Rekor bir linyit üretimi sağlandı ve ekonomiye katkı sağlandı.. Sahip olduğu potansiyeliyle  bugün Tunçbilek   en azından 5-6 bin maden işçisini rahatça  barındırabilecek verimliliğe sahiptir. Kulakları çınlasın Anap Döneminde  sayın Kalemli’nin ne edip edip Tunçbilek’e 3OOO işçi aldığını biliyorum. Bugün aynı alımı sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız da yapabilir. Bu gerçekleşirse . Kütahya’nın kömür ve enerji bölgesinin  yeniden ayağa kaldırılması,istihdam sağlanarak Kütahya’ya işsizliği bir nebze aşağıya çekmesi açısından yararlı olacaktır.Böyle bir alımın müsbet yanları da olacak en azından işletmenin müesseseye dönüşmesinde  fayda sağlayacaktır.. GLİ’nin yeniden müessese konumuna getirilmesi  şarttır.Bunu da iktidardaki,Kütahyalının sevgilisi  Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı yapabilir. Sorarım,.bunları bir öğretmen olarak benim mi söylemem ,yoksa bu konuda birikimi olanların mı  söylemesi  yakışık alırdı.? Haddimi aştıysam  beni bir fakir Orhan Veli  gibi kabul  edin. GLİ,.194O  yılından beri faaliyettedir.Bünyesinde bir ara 347 memuru ve 7OOO’e  yakın işçisi vardı.Yılda 5 milyon ton satılabilir Linyit üretiyordu.Devlet eliyle yapılan Linyit işletmeciliği ilk defa.16 Şubat 1938 tarihinde Etibank’a bağlı olarak Değirmisaz İşletmesi’nin kurulmasıyla başlamıştır.Daha sonra 18 Mayıs 1938 tarihinde  Tunçbilek ve 23 Eylül 1939 tarihinde  Soma İşletmeleri Yunus Nadi  Şirketi’nce  devir alınarak faaliyete geçmiştir.

    

                 Bu üç işletme O1Ocak 194O tarihinde  birleştirilerek Etibank’a bağlı” Mahdut Mes’uliyetli Garp Linyitleri  İşletmesi Müessesesi” kurulmuş ve 15 Eylül 1957 tarihinden itibaren 6974 Sayılı kanunla kurulan “ Türkiye Kömür İşletmeleri( TKİ) Kurumu “ içinde yer almıştır.

                 Tunçbilek’teki  4364 nolu imtiyaz sahası,Tavşanlı-Domaniç Karayolu üzerinde yer almakta olup,Tavşanlı’ya 13 Km,Kütahya’ya 63 Km uzaklıktadır.4364 ruhsat no’lu Tunçbilek Üretim Sahası  13477.28 hektar olup sınırları içinde toplam 13  köy,mahalle barındırmaktadır. Tunçbilek’teki linyit üretiminin 85’i açık ocak sahalarından yapılırken,. son birkaç yıldır derin sahalara inilmiştir.Tunçbilek’te kömür damar kalınlığı tektonizmaya bağlı olarak 5.O-12.O metre  arasında değişiyor.Ortalama kömür damar kalınlığı 8 metredir.Kömürün 3 metrelik taban bölümü kesici-yükleyici makine ile kesilmekte,üstte kalan 5 metrelik bölüm ise   göçeltilerek şilt tahkimatlarının penceresinden alınmaktadır.Beke ve Ömerler tesislerinde tuvönan siloya dökülen ve ayıklama bantlarında taşı ayıklanan kömür,3O mm’lik eleklerde  elenerek tasnif edilmekte ve O-3Omm toz +3Omm,parça özellikte satışa sunulmaktadır. Tunçbilek’te 7OO ton/saat kapasitesinde  bir Lavvar vardır. Ömerler Lavvarının kapasitesi de aynıdır. İki tesiste de ağır ortam yıkama sistemi vardır.Lavvar tumbasına dökülen tuvönan kömür sabit eleklerde elenerek 15O mm’den küçük parçalar kırıcılarda kırılır. Elek altı  olan 15O mm’den küçük parçalar ise yıkama ünitelerine verilerek satışa hazırlanmaktadır..

                  GLİ , üretim alanlarında bozulan arazilerin irtifak bedellerini ödemekte ve buraların yeniden doğaya kazandırılması için Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmaktadır.

                  1998 yılında GLİ    Müessesesi’nde 355ç memur,4238 işçi çalışıyordu..1999 yılında memur sayısı 373 olurken işçi sayısı da 46O1 ‘e  ulaşmıştı. 2OOO yılına gelirsek memur sayısının 4O7 ve işçi sayısının  bir önceki yıla oranla biraz daha azalarak  ve 4245’ e düştüğünü görüyoruz..

 

                   Bu bilgileri araştırarak elde ettim.Asıl önemlisi bu bilgileri neden verdiğimdir.Amacım,GLİ ‘nin ne denli önemli bir kuruluş olduğunu ifade etmektir.. Önümüzde genel ve yerel seçimler var. Tavşanlılı  her iki seçimde de ağırlığını  koymalıdır. Ağlamayan bebeğe süt verilmez.Siyasette  de  kibarca ve nazik  biçimde hak aramanın yolları vardır. Fransız Atasözü ne der?” İstemekten ziyade isteme tarzı önemlidir”.Tavşanlılı nazik bir şekilde istemelidir.İsterken kabalığa,saygısızlığa çirkinliğe gerek yok.Tavşanlılı yapamıyorsa kendisini temsil edenler  var.Onları devreye soksun. Ben 8O yaşıma geldim. Lafa karnım tok.Lafla peynir gemisinin yürümediğini de bilenlerdenim Bir Brezilya Atasözü var.” Taşı delen,suyun kuvveti değil,damlaların sürekliliğidir”  Bana göre  her Tavşanlılı bir damladır. Son verilere göre ilçe olarak 1O2.O71  kişiysek bu kadar damla ederiz.Ne dersiniz? Damlamaya başlasak mı ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etiketler: , , CEMRELER, , , SIRAYA, , GİRDİ, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
31 Mayıs 2020
GÜNLÜCE KÖYÜ’NDEN ÖRNEK BİR DAVRANIŞ
94 Okunma.
16 Mayıs 2020
O R U Ç VE K O R O N A V İ R Ü S
103 Okunma.
09 Mayıs 2020
BU HAFTAKİ BAŞ YAZILARIM
208 Okunma.
02 Mayıs 2020
HAMİT BÜLBÜL’ÜN ANISINA
336 Okunma.
27 Nisan 2020
TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ
72 Okunma.
19 Nisan 2020
Eski Atatürk Lisesini Kimse Yıkamaz
118 Okunma.
14 Nisan 2020
KORONAVİRÜS EN ÇOK BENİ
111 Okunma.
03 Nisan 2020
TAVŞANLI’DAKİ SİYASİYUN
181 Okunma.
03 Nisan 2020
KORONAVİRÜS SELAMI
352 Okunma.
29 Mart 2020
D E F İ N E V E T A V ŞA N L I
143 Okunma.
28 Mart 2020
Yangın söndürme teşkilatı
98 Okunma.
28 Mart 2020
Yatırım yapan kazanacak
764 Okunma.
20 Mart 2020
MART KAPIDAN BAKTIRIR
255 Okunma.
06 Mart 2020
CÜCE ŞUBATTA NELER OLMUŞ
163 Okunma.
01 Mart 2020
Kuruyemişçileri kimler bitme noktasına getirdi ?
649 Okunma.
01 Mart 2020
Uzun metrajlı filmden hayatta olmayan Tavşanlılı
468 Okunma.
24 Şubat 2020
İlginç teklifler
229 Okunma.
17 Şubat 2020
BANDIRMALILAR EVLATLARINI
176 Okunma.
01 Şubat 2020
HEPSİ DE OCAK AYI İÇİNDE
860 Okunma.
31 Ocak 2020
TAVŞANLI İLÇE OLALI BERİ MAKAM ARAÇLARI
78 Okunma.
26 Ocak 2020
Y E N İ Y I L
137 Okunma.
10 Aralık 2019
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN
419 Okunma.
07 Aralık 2019
BOR
189 Okunma.
27 Kasım 2019
KİMSENİN ALDIĞI MAAŞ VE ÜCRETLE İLGİLENMEMELİDİR
724 Okunma.
17 Kasım 2019
OLUMLULAR VE OLUMSUZLAR
442 Okunma.
25 Ekim 2019
BAKALIM BUNDAN SONRA KAÇ LOJMAN SATILABİLECEK
468 Okunma.
14 Ekim 2019
GLİ’NİN 2O. MÜDÜRÜ RECEP ÇELİK
374 Okunma.
04 Ağustos 2019
TAVŞANLILI UYANIK OLMALIDIR
951 Okunma.
26 Temmuz 2019
Tavşanlı'da böyle bir müze var
601 Okunma.
13 Temmuz 2019
TÜM DERNEKLER BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMALIDIR
529 Okunma.
05 Temmuz 2019
KAZIM BAYRAM BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDI
485 Okunma.
16 Haziran 2019
Bu hafta kaleme aldıklarım
629 Okunma.
12 Mayıs 2019
DAHA YAŞANILABİLİR BİR TAVŞANLI
690 Okunma.
12 Mayıs 2019
BU PROJELER HAYATA BİR GEÇİRİLSİN
310 Okunma.
17 Nisan 2019
GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE REFERANDUMLARDA
554 Okunma.
14 Nisan 2019
BELEDİYE VE YEREL SEÇİMLER
1111 Okunma.
07 Nisan 2019
Paye ve Lakap
975 Okunma.
20 Mart 2019
TAVŞANLI’NIN KAZANCIDIR
1344 Okunma.
19 Şubat 2019
SAYIN KAVUNCU ‘NUN ÇABALARINI BİZ BİLMESEK TE ALLAH BİLİYOR
1373 Okunma.
12 Şubat 2019
TAVŞANLI’DA İZ BIRAKAN ABDULLAHLAR
917 Okunma.
25 Ocak 2019
Muhtarlık
1406 Okunma.
08 Ocak 2019
ÖNEMLİ OLAN ÜRETMEK
1070 Okunma.
08 Ocak 2019
DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ
910 Okunma.
11 Aralık 2018
KÜTAHYA’DAN NE HABER
1989 Okunma.
12 Ekim 2018
BİR ÇOK YERDE YERİN ALTINA GİREBİLİRİZ
2527 Okunma.
07 Ekim 2018
DÜŞÜNDÜĞÜNÜ HAYATA GEÇİRMELİDİR
1140 Okunma.
22 Eylül 2018
EFSANELER DE ERİR
1557 Okunma.
14 Eylül 2018
CEVİZ KONUSUNDA KONUŞAN BİRKAÇ KİŞİ VARDI ARTIK ONLAR DA HAYATTA DEĞİL
1522 Okunma.
31 Ağustos 2018
KARTAL HEYKELİ VE BU KONUDA YAŞANANLAR
1395 Okunma.
11 Ağustos 2018
CÜNEYT ÇAKIR’IN ALNINDAN ÖPTÜĞÜ
2365 Okunma.
24 Temmuz 2018
MANUEL TERAPİ VE TAVŞANLI’DA BİR BÜYÜK USTA
2032 Okunma.
18 Temmuz 2018
TAVŞANLI MARKALARINI ÇOĞALTMALIDIR
1064 Okunma.
11 Temmuz 2018
YAŞA BE MEHMET HARMANCIKLIOĞLU
1173 Okunma.
05 Temmuz 2018
BU HAFTAKİ KÖŞE YAZILARIM
1423 Okunma.
02 Temmuz 2018
ARTIK PROF. DR. CEMAL SARICAN YOK
1763 Okunma.
13 Haziran 2018
HOŞ GELDİN EGEMEN
2012 Okunma.
09 Haziran 2018
İŞ ADAMI AHMET BAŞ GELENEĞİ BOZMADI
1243 Okunma.
09 Haziran 2018
TAVŞANLI SEVDALISI BÜYÜKELÇİ ÖKEM
975 Okunma.
03 Haziran 2018
“EVET HAYIR VE TERCİH SÖZCÜKLERİ
1190 Okunma.
23 Mayıs 2018
MUSTAFA GÜLER ALT YAPIYA DEĞİL DE ÜST YAPIYA EĞİLSEYDİ
1463 Okunma.
15 Mayıs 2018
TAVŞANLI ADLİYE SARAYI 16 YAŞINA BASTI
1963 Okunma.
13 Mayıs 2018
TAVŞANLI SEVDALISI BÜYÜKELÇİ ÖKEM
1315 Okunma.
07 Mayıs 2018
BÜYÜKELÇİ ÖKEM
1201 Okunma.
12 Nisan 2018
POLİS GÜNÜ VE “ ADAM GİBİ ADAM “ POLİSLER
1352 Okunma.
04 Nisan 2018
PROF. DR NECMETTİN ERBAKAN
1141 Okunma.
30 Mart 2018
TOZLU RAFLARDAN ANILAR
1269 Okunma.
30 Mart 2018
TAVŞANLILI OLARAK BU YILDA YANİ 2O18 YILINDA NELERE TANIK OLACAĞIZ
1101 Okunma.
30 Mart 2018
2O16 YILININ SONU İLE 2O18 YILININ BAŞINDAN HATIRLATMALAR
1097 Okunma.
30 Mart 2018
HAKK’A YÜRÜYENLER
1196 Okunma.
30 Mart 2018
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ AYRILIRKEN ÜZGÜNDÜK YENİ MÜDÜRÜMÜZ HASAN BAŞYİĞİT İLE SEVİNDİK
1013 Okunma.
30 Mart 2018
A R K A D A Ş V E A R K A D A Ş L I K L A R
956 Okunma.
29 Mart 2018
HALKA SORMAK ZORUNDAYIZ
1150 Okunma.
28 Şubat 2018
TOZLU RAFLARDAN ANILAR
1562 Okunma.
28 Ocak 2018
BÖYLE BÜTÇE NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU TAVŞANLI BELEDİYESİ’NİN 2O18 YILI BÜTÇESİ YÜZ MİLYON TL
1707 Okunma.
19 Ocak 2018
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
1331 Okunma.
07 Ocak 2018
TAVŞANLI’DA KİTAPLARIN SAYISI ARTIYOR
1312 Okunma.
07 Ocak 2018
BAZEN HAKARETLER,SÖVMELER İNSANLARA İLTİFAT GİBİ GELİR
1246 Okunma.
26 Aralık 2017
ALLAH RIZASI İÇİN ÇALIŞANLAR
1286 Okunma.
26 Aralık 2017
ORMANLARIYLA ÜNLÜ KÜTAHYA’YA KAĞIT FABRİKASI YAKIŞIR
1080 Okunma.
03 Aralık 2017
OKULLARDA ON BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ PROJESİ
1398 Okunma.
12 Kasım 2017
TAVŞANLI KAFELERİNDE KİTAPLIKLARIYLA DA ANILMALIDIR
1613 Okunma.
29 Ekim 2017
FETHİ DEMİRAT’A ALLAH SAĞLIKLI ÖMÜRLER VERSİN
1564 Okunma.
12 Ekim 2017
SAYIN MİLLETVEKİLİ KAVUNCU İLE TAVŞANLI KAZAN BEN KEPÇE
2132 Okunma.
26 Eylül 2017
TAVŞANLI SÖZCÜĞÜ
1473 Okunma.
19 Eylül 2017
TARİHİ ORTAOKUL KİME EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
1530 Okunma.
07 Eylül 2017
DARISI TAVŞANLI’NIN BAŞINA OLSUN
1439 Okunma.
07 Eylül 2017
AK PARTİLİ BAŞKANLARIN TÜMÜ DE GÖREVLERİNİ BİHAKKIN YERİNE GETİRDİLER
1245 Okunma.
09 Ağustos 2017
TAVŞANLI ÖĞRETMENEVİ NİHAYET
1829 Okunma.
01 Ağustos 2017
TAVŞANLI’DA RÜTBELİLER VE ANILAR
2498 Okunma.
22 Temmuz 2017
EGENİN EN BÜYÜK ET ENTEGRE TESİSLERİNDEN BİRİ TAVŞANLI’DA
2135 Okunma.
15 Temmuz 2017
TAVŞANLI’DA RÜTBELİLER VE ANILAR
2165 Okunma.
08 Temmuz 2017
VEFA
1422 Okunma.
08 Temmuz 2017
BABALAR GÜNÜ VE BABALAR
1252 Okunma.
18 Haziran 2017
BİR ÇOK SAYIN KAYMAKAMA HİZMET ETTİ MUHTEŞEM BİR KALABALIKLA UĞURLANDI
1660 Okunma.
28 Mayıs 2017
Tavşanlı'da Yeni Bir Sorun
3628 Okunma.
24 Mayıs 2017
TKİ’NİN AMİRAL GEMİSİ BUZDAĞINA ÇARPTI
3003 Okunma.
20 Mayıs 2017
BÜYÜK TAVŞANLI İÇİN BÜYÜK DÜŞÜNME ZAMANIDIR
2415 Okunma.
06 Mayıs 2017
ÖĞRENCİLERE BİR KÜLAH ŞEKERE NE DERSİNİZ
1711 Okunma.
26 Nisan 2017
B A S I N
2072 Okunma.
12 Nisan 2017
MUSTAFA AYAŞLI VE İŞ ADAMI HIFZI GİRGİN
2304 Okunma.
08 Nisan 2017
TAVŞANLI BELEDİYESİ’NDEN AKILLI HAMLELER
1944 Okunma.
27 Mart 2017
SON KOMANÇİLERDEN BİRİ DAHA GİTTİ
1989 Okunma.
14 Mart 2017
İYİ Kİ DOĞDUN AHMET BAŞ DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN
1943 Okunma.
27 Şubat 2017
HER NİMETİN BİR KÜLFETİ OLDUĞUNU UNUTMAYALIM
1882 Okunma.
16 Şubat 2017
SAMİMİYET ÖZEL SAYGI GENELDİR
1636 Okunma.
08 Şubat 2017
CAMİ CEMAATINDAN DOSTLAR ISRARLA YAZMAMI İSTEDİ
1839 Okunma.
29 Ocak 2017
TAVŞANLI İLÇE OLDUKTAN SONRA 41. KAYMAKAMINI DA GÖRDÜ HOŞ GELDİNİZ SAYIN KAYMAKAM
2695 Okunma.
29 Ocak 2017
“BEN SAĞLIKLIYIM “ DİYEN BİR MADEN İŞÇİSİ YOKTUR
1622 Okunma.
20 Aralık 2016
TBMM'nin iki ağabeyi
1764 Okunma.
13 Aralık 2016
NUMAN HATİPOĞLU İLÇEMİZİN 4O.NCI KAYMAKAMIYDI
2077 Okunma.
06 Aralık 2016
İHSAN TANDOĞAN’IN ADI BİR SPOR TESİSİNE VERİLMELİDİR
1873 Okunma.
29 Kasım 2016
DEV YAYIN BALIKLARI
2180 Okunma.
06 Kasım 2016
NAMUSLU İNSANLARIN ÖLÜMÜ BİR BAŞKADIR
2572 Okunma.
03 Kasım 2016
İYİ Kİ ANALAR BİR METİN ERTEKİN DOĞURMUŞ
2569 Okunma.
26 Ekim 2016
TARİHTEN BİR YAPRAK AÇMAYA NE DERSİNİZ
1679 Okunma.
12 Ekim 2016
ARTIK KOCAÇAY BİZDEN İNTİKAM ALAMAYACAK
2446 Okunma.
02 Ekim 2016
PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ
1723 Okunma.
02 Ekim 2016
AĞACA SAYGI YARADANA SAYGI DEMEKTİR
1706 Okunma.
26 Eylül 2016
TAVŞANLI’DA AMATÖR ANLAMDA BALIKÇILIK YENİDEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR
2121 Okunma.
16 Eylül 2016
7O BİNİ VEREN ALLAH I7O BİNİ DE VERİR
1766 Okunma.
16 Eylül 2016
BÜYÜK BAŞKANI UĞURLADIK
1573 Okunma.
16 Eylül 2016
ÜZÜM VE TAVŞANLI
1817 Okunma.
29 Ağustos 2016
BİR GAZETEDE SIK DÜZELTME VE ÖZÜR O GAZETEYİ OLUMSUZ ETKİLER VE İYİ DEĞİLDİR
1889 Okunma.
29 Ağustos 2016
S E B İ L
1789 Okunma.
28 Temmuz 2016
İKİ ASKERİ DARBE VE ANILAR
2330 Okunma.
11 Temmuz 2016
HAK DEĞİRMENDE OLUR
2340 Okunma.
29 Haziran 2016
İNŞALLAH TAVŞANLI AYAĞINA KADAR GELEN BU NİMETTEN YARARLANIR
1742 Okunma.
29 Haziran 2016
KEŞFE GİDERKEN KUMANYALARINI YANLARINDA GÖTÜRÜRLERDİ
1760 Okunma.
10 Haziran 2016
HER ÇİÇEKTEN BİR DEMET
1695 Okunma.
06 Haziran 2016
DİREN KOCA BAŞKAN SEN BİZE LAZIMSIN
2725 Okunma.
20 Mayıs 2016
43 PLAKANIN KEYFİNİ YAŞAMAK
2198 Okunma.
05 Mayıs 2016
EFSANE ŞOFÖRLERİMİZ
2214 Okunma.
01 Mayıs 2016
KAZ IM BABA
1653 Okunma.
17 Nisan 2016
YENİ OTOGAR
2274 Okunma.
07 Nisan 2016
T A R H A N A
2071 Okunma.
01 Nisan 2016
GÜVEÇ İÇİN EN İDEAL ET ERKEÇ ETİDİR
2272 Okunma.
25 Mart 2016
P T T
1996 Okunma.
16 Mart 2016
B A Ş I M I Z S A Ğ O L S U N S P O R E L Ç İ M İ Z İ K A Y B E T T İ K
1857 Okunma.
23 Şubat 2016
HER TAVŞANLILININ ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFA VE HER FOTOĞRAFI ÇEKİLEN TAVŞANLILIYA İHTİYACIMIZ VAR
1977 Okunma.
21 Şubat 2016
ORTAK GÖRÜŞ
1946 Okunma.
08 Şubat 2016
NÜFUS VE TAVŞANLI’DA NÜFUS HAREKETLERİ
2260 Okunma.
02 Şubat 2016
BİR HAKİM VE AVUKAT ÇOCUĞU OLARAK BU BENİM KİŞİSEL ARZUMDUR
2017 Okunma.
18 Ocak 2016
LAKAP VE TAVŞANLI’DA LAKAPLAR
3586 Okunma.
09 Ocak 2016
2016’YA GİRELİ BİRKAÇ GÜN OLDU
1916 Okunma.
15 Aralık 2015
BİZ ÜÇ BACAKLI BİR SACAYAĞIYDIK
2109 Okunma.
09 Aralık 2015
KİM BABASINI MERAK ETMEZ Kİ
2075 Okunma.
27 Kasım 2015
İNSANI İKİ ŞEY ÖLDÜRÜRMÜŞ
2776 Okunma.
19 Kasım 2015
ARTIK ÖZ ELEŞTİRİ YAPMAYA NE DERSİNİZ
1749 Okunma.
10 Kasım 2015
AKLIMA GELENLERDEN BİR MENÜ
2293 Okunma.
06 Kasım 2015
HAYIRLI OLSUN
1672 Okunma.
19 Ekim 2015
ÇED HER YATIRIMDA BÜYÜK SORUMLULUK ALTINDA
3418 Okunma.
12 Ekim 2015
EĞRİ OTURUP DOĞRU KONUŞMAYA VE ÖZELEŞTİRİ YAPMAYA NE DERSİNİZ?
1855 Okunma.
30 Eylül 2015
YENİ ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN
1843 Okunma.
30 Eylül 2015
UNUTAMADIKLARIM
1644 Okunma.
30 Eylül 2015
YENİ ADLİ YIL
1906 Okunma.
09 Eylül 2015
TAVŞANLI’NIN DÜŞMAN İŞGALİNİN 93. YILDÖNÜMÜ
2249 Okunma.
04 Eylül 2015
HELALLIK DİLEMEK
1932 Okunma.
15 Ağustos 2015
TAVŞANLI’DA DEKORATİF IŞIKLANDIRMANIN BABASI RAHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ENVER GİRGİNDİR
2081 Okunma.
07 Ağustos 2015
ÇUKURKÖY KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
2598 Okunma.
22 Haziran 2015
Şucu Bucu
2746 Okunma.
21 Mayıs 2015
MOYMUL’A DİKKAT
2408 Okunma.
14 Mayıs 2015
KIRMIZI ETTEKİ AÇIĞA KOYUN VE KEÇİ ETİ ÇARE OLABİLİR Mİ
2222 Okunma.
08 Mayıs 2015
SEÇİME ÇEYREK KALA
2224 Okunma.
07 Mayıs 2015
İKİNCİ DÖNEM İÇİN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI VE
2217 Okunma.
15 Nisan 2015
Edson Arantes De Nascimento
1992 Okunma.
30 Mart 2015
FOTÖR ŞAPKA
3291 Okunma.
21 Mart 2015
TAVŞANLI’NIN SPORDA ALTIN ÇAĞI VE TAKTAK HOCA
3074 Okunma.
09 Mart 2015
HACER ABLA PİLOT ZEKİ VE FANTOM
20342 Okunma.
16 Şubat 2015
ANILARDAN BİR DEMET
2380 Okunma.
18 Ocak 2015
FUTBOL TARİHİNE ADINI KAZIYAN DÖRT GÜZİDE FUTBOL KULÜBÜ
3395 Okunma.
12 Ocak 2015
GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN TEK KONU
3673 Okunma.
28 Aralık 2014
SARIKIZ SATILDI
3053 Okunma.
28 Aralık 2014
ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI
2558 Okunma.
21 Aralık 2014
CIZLAVET
2607 Okunma.
21 Kasım 2014
MERAK EDİYORUM
3450 Okunma.
14 Kasım 2014
TAVŞAN MI TAVŞANLI MI ?
3511 Okunma.
14 Kasım 2014
BİR JEST YAPABİLİR
2168 Okunma.
21 Ekim 2014
KİMSE LİNYİTSPOR'UN ŞAN VE ŞEREFİNE GÖLGE DÜŞÜREMEZ
545 Okunma.
20 Ekim 2014
RİCAM VAR
2868 Okunma.
09 Ekim 2014
NE KADAR EKMEK O KADAR KÖFTE
2794 Okunma.
24 Eylül 2014
Bakkallar Gibi Kasaplar Da Tarih Oluyor
3522 Okunma.
16 Eylül 2014
Aklımı Kurcalayanlar
2535 Okunma.
10 Eylül 2014
Adalet Ve Kalkınma Partisinin 2023 Hedefleri Ve Tavşanlı
2614 Okunma.
18 Ağustos 2014
TAVŞANLI BİR SEVDALISINI DAHA KAYBETTİ
3153 Okunma.
18 Ağustos 2014
8 MART 2003 VE SONRASI
2267 Okunma.
02 Temmuz 2014
ÜÇ GÜZEL İNSAN
3107 Okunma.
25 Haziran 2014
BELEDİYE MECLİSİNİN DE ONAYI YETERLİ
2651 Okunma.
17 Haziran 2014
TAVŞANLI ONLARLA GÜZELDİ
2951 Okunma.
07 Haziran 2014
BENİM BÜYÜKŞEHİRİM TAVŞANLI'YA MERHABA
2897 Okunma.
31 Mayıs 2014
TAŞERON SİSTEM KALDIRILMALI
2962 Okunma.
15 Mayıs 2014
TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL DUYARLILIK
3349 Okunma.
10 Mayıs 2014
KARA PAZAR
2797 Okunma.
24 Nisan 2014
BAZI KONULARDAN NE KADAR HABERDARIZ
3009 Okunma.
21 Nisan 2014
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
3054 Okunma.
14 Nisan 2014
AŞİNA YÜZLERİ YAŞATMALIYIZ
4045 Okunma.
16 Mart 2014
SEÇMEN SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANIR
2875 Okunma.
02 Mart 2014
TAVŞANLI’YA BİR DÖNEM DAMGASINI VURAN SİYASİ PARTİ
4747 Okunma.
25 Şubat 2014
DOĞRUSUNU SÖYLEMEK GEREKİRSE
2705 Okunma.
13 Şubat 2014
BALIKÖY KALESİ’NİN ULUBATLI HASAN’I VEDAYA
4276 Okunma.
07 Şubat 2014
DEMİR Mİ DEMİRCİ Mİ ?
3138 Okunma.
28 Ocak 2014
HACI İBRAMLARIN ALİ İHSAN ÖZDEN
3358 Okunma.
15 Ocak 2014
2014 YILININ İLK BAŞYAZISINI ALLAH DOSTLARINA AYIRDIM
4390 Okunma.
01 Ocak 2014
CÖMERTLİKTE AĞIRLAMADA GÖNÜL ALMADA YERLERİ DOLDURULAMAYANLAR
3015 Okunma.
24 Aralık 2013
2013 YILININ EN ANLAMLI HEDİYESİ
2567 Okunma.
23 Aralık 2013
SİTEM
2655 Okunma.
10 Aralık 2013
ZAMANIN ADALET BAKANI HALEN TBMM BAŞKANIMIZ CEMİL ÇİÇEK TARAFINDAN HİZMETE AÇILAN ADLİYE SARAYIMIZIN ÜZERİNE KESİNLİKLE EN AZ BİR KAT ÇIKILMALIDIR
2756 Okunma.
28 Kasım 2013
30 MART 2014 TAVŞANLI’DA
4513 Okunma.
20 Kasım 2013
İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN
3097 Okunma.
16 Kasım 2013
NOHUT TERBİYECİLERİ
3098 Okunma.
14 Ekim 2013
İTFAİYE 299 YAŞINDA
3275 Okunma.
11 Ekim 2013
EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI DEMOKRAT PARTİNİN TAVŞANLILILARA BİR ARMAĞANIDIR
4304 Okunma.
09 Ekim 2013
Sakarlı Hüsnü
2953 Okunma.
03 Ekim 2013
HALKIN İSTEKLERİ ÖNEMLİDİR
2333 Okunma.
28 Eylül 2013
GÜNDEMDENDÜŞÜNCEYE KADAR SÜREKLİ HATIRLATACAĞIZ
2529 Okunma.
18 Eylül 2013
EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARAN ADAM
2712 Okunma.
13 Eylül 2013
KARŞIMA ALİ İHSAN ÇAKIR BAŞKAN ÇIKTI
2782 Okunma.
04 Eylül 2013
ADLİ YIL HAYIRLARA VESİLE OLMASI DİLEĞİYLE
2671 Okunma.
04 Eylül 2013
TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİP OLANLAR
2975 Okunma.
24 Ağustos 2013
24 TEMMUZ
2893 Okunma.
24 Ağustos 2013
GÜZEL BİR RAMAZAN TATLISI
2461 Okunma.
21 Temmuz 2013
BİRAZ DA POLYANNA OLALIM
2723 Okunma.
14 Temmuz 2013
DEVLET ADAMI SÖYLEDİYSE DOĞRUDUR
2501 Okunma.
03 Temmuz 2013
HASAN ORDU TAVŞANLI GENÇLİKSPOR MÜZESİ İÇİN TAVŞANLILARIN YARDIMINI BEKLİYOR
2776 Okunma.
03 Temmuz 2013
HASAN ORDU TAVŞANLI GENÇLİKSPOR MÜZESİ İÇİN TAVŞANLILARIN YARDIMINI BEKLİYOR
2524 Okunma.
21 Haziran 2013
ARKADAŞIM FEVZİ
2673 Okunma.
22 Mayıs 2013
DEPREM OLMADI MUCİZE GERÇEKLEŞTİ
2911 Okunma.
02 Mayıs 2013
TURGUT ÖZAL KALEMLİ TAVŞANLI
3250 Okunma.
24 Nisan 2013
ZAMANDA YOLCULUK
2823 Okunma.
12 Nisan 2013
YORUMA MUHTAÇ ESPRİ
4062 Okunma.
02 Nisan 2013
OLUMLU ADIMLAR
2882 Okunma.
02 Nisan 2013
GAFLAR POTLAR İNCİ DEĞERİNDE SÖZCÜKLER
2700 Okunma.
20 Mart 2013
TAVŞANLI’DAN KIRINTILAR
1296 Okunma.
02 Mart 2013
TAVŞANLILI YATIRIMA KARŞI DEĞİL AMA YATIRIM
3213 Okunma.
27 Şubat 2013
BU ÇAVUŞLAR BAŞKA ÇAVUŞLAR
3393 Okunma.
07 Ocak 2013
VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ
3373 Okunma.
22 Aralık 2012
TUNÇBİLEK BELEDİYESİ YAYINLARI
3358 Okunma.
12 Aralık 2012
TAVŞANLI İLE .....
3853 Okunma.
05 Aralık 2012
Emr-i Bari Olmayınca Sanma Bir Çöp Yerinden Deprenir
3325 Okunma.
03 Aralık 2012
ÇEŞİTLİ KONULARDAN BİR AŞURE
2818 Okunma.
14 Kasım 2012
GÜLE GÜLE AHMET TURAN
3839 Okunma.
07 Kasım 2012
AKLIMA GELİVERENLER
2880 Okunma.
02 Kasım 2012
Mobese
3098 Okunma.
Haber Yazılımı